BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnacka-Chrobot Beata
Title
Wybrane metody szacowania kosztów projektowania systemów informatycznych zarządzania (SIZ)
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 2, s. 45-64, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych, Informacja dla potrzeb zarządzania, Analiza kosztów, Analiza finansowa ex-post
Management Information Systems, Information system design, Information for management needs, Cost analysis, Ex post financial analysis
Abstract
Przedstawiono szereg metod szacowania kosztów projektowania systemów informatycznych zarządzania: metody oparte na liczbie linii kodu źródłowego, metoda COCOMO, metoda FUNCTION POINTS i przeprowadzono ich porównanie i ocenę.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu