BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szapiro Tomasz, Stefaniuk Jolanta
Title
O syntetycznym mierniku dorobku naukowego pracowników uczelni
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 2, s. 211-218, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Nauczyciele, Syntetyczny miernik, Szkolnictwo wyższe, Ocena dorobku naukowego, Pracownicy naukowi
Teachers, Synthetic meter, Higher education, Scholarly achievements estimating, Academic staff
Abstract
Zaprezentowano syntetyczny miernik dorobku naukowego. Jest to miernik ilościowy, przyporządkowujacy dorobkowi naukowemu pracownika liczbę na pewnej skali, punktowej lub procentowej. Dorobek pracownika podzilony został na 7 typów (monografie, prace promocyjne na stopień naukowy, artykuły, prace badawcze, recenzje, referaty, inne. Założono, że "... wiele elementów reputacji i dorobku można w miarę precyzyjnie opisać za pomocą obiektywnych i precyzyjnych wskaźników ilościowych...". Miernik ten powinien być uzupełniony innymi niesformalizowanymi ocenami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu