BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Ewa
Title
Wybrane aspekty pracy kierownika w zmiennych warunkach
Aspects of Managers Work in Changing Environment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (1), 1995, nr 703, s. 139-144, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie w warunkach zmian
Keyword
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Zachowania innowacyjne, Postawa twórcza, Osobowość kierownika, Intraprzedsiębiorca, Przedsiębiorczość wewnętrzna
Managers in a enterprise, Innovative behaviours, Creative attitude, Manager personality, Intrapreneur, Intrapreneurship
Note
summ.
Abstract
Autorka charakteryzuje osobowość menedżera i jego pracę w warunkach zmienności otoczenia, opisuje determinanty jego pracy i nowe terminy w zarządzaniu takie jak przedsiębiorczość wewnętrzna czy lider strategiczny.

The main aim of this paper is top managers' features analysis. Management style depends on several determinants, which decide on managers' work opportunities in dynamic environment. Intraenterpreneur and strategic leader are managers' roles in a big organization. Internal and external changes are buge challanges in manager's everyday life in contemporary world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ackoff R.L.: On Purposeful Systems. Chicago 1972.
  2. Karlof B.: Strategia biznesu. "Biblioteka Menedżera i Bankowca". Warszawa 1992.
  3. McClelland D.C.: The Achieving Society. New Jork 1961.
  4. McClelland D.C., Winter D.G.: Motivating Economic Achievement. "Free Pres N. J". 1969.
  5. Morgan M.G.: How Corporate Culture Drives Strategy. "Long Range Planning" 1993 nr 2.
  6. Stacey R.: Strategy as Order Emerging from Chaos. "Long Range Planning" 1993 nr 1.
  7. Thompson J.L.: Strategic Management. Awarness and Change. London 1990.
  8. Waalewijn P., Segaar P.: Strategic Management. "Long Range Planning" 1993 nr 2.
  9. Zabriskie N.B., Huellmantel A.B.: Developing Strategic Thinking. "Long Range Planning" 1991 nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu