BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodyka analizy portfelowej w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Methodology of the Portfolio Analysis in the Strategic Business Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 486, s. 43-53, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Analiza strategiczna, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Segmentacja rynku, Metody portfelowe, Analiza organizacji, Strategia inwestycyjna
Enterprise management, Strategic management, Strategic analysis, Competitive environment analysis, Market segmentation, Portfolio methods, Organisation analysis, Investment strategy
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem metod portfelowych stosowanych w zarządzaniu strategicznym jest stworzenie zrównoważonego zbioru aktywów przedsiębiorstwa, będących podstawą decyzji strategicznych. Autor przeprowadza analizę portfela firmy w stosunku do konkurencji.

The changing market position of enterprises necessitates a search for ways and methods of opening new markets, and new directions of business development. There are lots of techniques and methods of strategic management which are helpful in solving these problems, and the portfolio methods undoubtedly belong to them. The paper presents the criteria of the most popular portfolio methods, however, its main part is concerned with the suggested methodology of the portfolio analysis in the strategic business management. The methodology begins with strategic segmentation and ends with a set of recommended strategies. Individual stages of the methodology are supplemented with a number of auxiliary techniques, such as SWOT, Space, brain storming, value analysis, which can be used for the realization of each of the stages.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chwałek J. (1992), Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 2. Dust K.H. (1979), Portfolio Management, de Gruyter, Berlin, New York.
 3. Dworzecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 4, 5,6.
 4. Gościński I. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
 5. Hinterhuber H. (1989), Strategische Unternehmungsfurung, Berlin, New York.
 6. Klasik A. (1993), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 7. Krupski R. (1993), Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław.
 8. Kształtowanie myślenia strategicznego, "Zarządzanie" 1987, nr 7.
 9. Machaczka J., Misiołek K., Walczyk E. (1991), Współczesne zagadnienia kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Kraków.
 10. Marie G. de S. (1993), Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa.
 11. Markovitz H. (1969), Portfolio Selection, New York, London.
 12. Obłój K. (1987), Strategia przetwarzania organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 14. Thompson A (jr.), Strickland A.J. (1989) III, Strategy Formulation and Implementation. Task of the General Manager, Business Publ., Texas.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu