BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielska Elżbieta
Title
Cywilizacja informacyjno-komunikacyjna i jej odniesienia gospodarcze
An Information-Communication Civilization and Its Economy Concernings
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (3), 1996, nr 731, s. 133-142, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie firmą
Keyword
Cywilizacja informacyjna, Technologia informacyjna, Formy działalności gospodarczej, Centralizacja czynności biurowych, Inkubatory przedsiębiorczości, Agencje pracy czasowej
Information civilization, Information Technology (IT), Legal forms of economic activity, Centralization of office services, Enterprise incubators, Temporary employment agencies
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła istotę cywilizacji informacyjno-komunikacyjnej i w tym kontekście ewolucję nowych form gospodarczych związanych z trendami globalizującymi gospodarkę.

A paper presents firstly the substance of the information civilization and explains a civilization paradygm described by relation: information resources - information technology - communication technology. Next, the new economic forms (organisation structures) are analised: a home (single) office, a fractal factory, an economy park and a temporary employment agency. The structures are developing very rapidly, since the highest (tele)communication facilities are commonly available.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Castro J.: Disposable Workers. "Time" z 19 IV 1993.
 2. Daniels N.: Information Technology. The Management Challenge. Wokingham: Addison-Wesely Publishing Comp. 1994.
 3. Fiedler V.: Fabryka jutra. Szansa dla ludzi z inwencją. "Profil" 1993 nr 3.
 4. Goliński M.: Wybrane problemy ekonomii informacji. [w:] Materiały konferencji INFOGRYF '94. T. 1, Kołobrzeg: TNOIK 1994.
 5. Małachowski A., Niedzielska E.: Zarys technologii komunikacji gospodarczej. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 6. MAWI: Business park do wynajęcia. "Gazeta Wyborcza" z 26.03.1995.
 7. Orientacja na całościowe procesy. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 1.
 8. Polak wychodzi zza biurka. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 24.
 9. Skwara M.: Alternatywni. "Przegląd Techniczny" 1989 nr 5.
 10. Tomczak I.: Czy biura staną się przeżytkiem? "Przegląd Techniczny" 1985 nr 6.
 11. Wielkie trendy. Oprac. A. Wróblewska. "Przegląd Techniczny" 1985 nr 1.
 12. Witkowski J.: Parki naukowe w Europie. "Przegląd Organizacyjny" 1994 nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu