BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Ewa
Title
Implementacja strategii - wybrane aspekty
Strategy Implementation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (3), 1996, nr 731, s. 113-119, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie firmą
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Zmiany organizacyjne, Kultura organizacji
Corporation strategies, Strategic management, Organisational change, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie złożoności procesu implementacji strategii w przedsiębiorstwie tak w aspekcie organizacyjnym jak i społecznym. Przedstawiono krótko pojęcie strategii i jego istotę, czynniki determinujące przebieg i charakter procesu jej implementacji oraz typy implementacji.

The paper deals with the problem of strategy implementation. Putting strategy into life is a complex process and it depends on a set of elements. On of these is organizational culture which braught about the strategy success. Organizational culture is also very important in prep strategy. Connecting with importance of strategic problem and implementation horison we can clarify a specific taxonomy of implementation efforts. Strategy implementation leads organization to a functional balance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drapała T.: Chemia ogólna nieorganiczna. Warszawa: PWN 1982.
  2. Hrebiniak L.G., Joyce W.F.: Implementing Strategy. New York: McMillan 1984.
  3. Mintzberg H., Quinn J.B.: The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases. Englewood: Prentice-Hall 1991.
  4. Pearce II J.A., Robinson R.B. Jr.: Strategic Management. Formulation, Implementation and Control., Homewood: Irwin 1991.
  5. Thompson J.L.: Strategic Management. London: Chapman and Hall 1991.
  6. Thompson A.A. Jr., Strickland III A.J.: Strategic Management. Concepts and Cases. Homewood: Irwin 1992.
  7. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN 1981.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu