BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Andrzej
Title
Wykorzystanie ekologicznych kosztów zewnętrznych w optymalizacji działalności ochronnej (na przykładzie elektroenergetyki)
Environmental External Costs as a Foundation for Optimizing the Environmental Protection Activity (a Case of Electroenergetic Sector)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (3), 1996, nr 731, s. 249-258, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie firmą
Keyword
Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia środowiska, Koszty ochrony środowiska, Energetyka konwencjonalna, Zanieczyszczenie powietrza, Podatek węglowy, Opłaty ekologiczne, Standardy emisji zanieczyszczeń
External costs of pollution, Environmental protection costs, Conventional energy, Air pollution, Carbon tax, Environmental fees, Emission standards
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono miejsce ekologicznych kosztów zewnętrznych w określaniu optymalnego poziomu działalności ochronnej - równość marginalnego zysku netto producenta i marginalnego kosztu zewnętrznego - oraz wpływ administracyjnych przedsięwzięć regulacyjnych stosowanych wobec elektrowni zawodowych (konwencjonalnych) w Polsce na ich efektywność ekonomiczną.

In the first part of the paper the author presents the theoretical foundations of using the external costs for regulating the emission level, with particular attention being paid to the manner in which enterprises respond to theregulatory measures. The second part of the analysis deals with a concept of applying emission fees and regulating the emission level with the help of emission standards. The paper proves an excessive level of emission abatement activities resulting from the adjustment of power plants to the standards concerned.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Environmental Costs of Electricity. Prepared by Pace University Center for Environmental Legal Studies. New Jork, London, Rome: Oceana Publications, Inc. 1990.
  2. Graczyk A.: Oszacowanie kosztów zewnętrznych oddziaływania emisji dwutlenku siarki elektrowni "Opole" na środowisko przy różnych poziomach redukcji emisji dwutlenku siarki. Wrocław: AE 1995 (maszynopis).
  3. Graczyk A.: Regulacja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego a reformowanie polskiej elektroenergetyki (artykuł dyskusyjny). "Energetyka" 1995 nr 9.
  4. Pearce D. W., Turner R. K.: Economics of Natural Resources and the Environment. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo: Harvester Wheatsheaf 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu