BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knecht Zdzisław
Title
Organizacja pracy i stanowiska w sferze public relations
Post and Work Organization in Public Relations Sector
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (4), 1996, nr 738, s. 135-148
Issue title
Problemy teorii i praktyki marketingu
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie werbalne i niewerbalne, Psychologiczne aspekty marketingu, Wartość przedsiębiorstwa, Organizacja pracy
Company image, Public relations, Marketing communication, Verbal and non-verbal communication, Psychological aspects of marketing, Enterprise value, Work organisation
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwo może sprzedawać swoje produkty wtedy, gdy jest akceptowane przez społeczeństwo. Podstawę tej akceptacji stanowi pozytywna reputacja przedsiębiorstwa, będąca składnikiem jego wartości. Kreowanie pozytywnego image firmy to public relations (PR). Autor przedstawia organizację pracy w tej sferze, zakres działania specjalisty PR, psychologiczne aspekty komunikowania wewnątrz organizacji i z otoczeniem firmy, a także plan działań w sferze kreowania wizerunku firmy.

The author describes the rules of using public relations. After describing the rules of work and organizations, he presents an example of a plan of work.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bianketti M.: Kod na drodze. "Businessman" 1993 nr 8.
  2. Czarnecki A.: Gorsze niż piorun. "Businessman" 1994 nr 4.
  3. Kramer T.: Marketing. Katowice 1992, s. 96.
  4. Lossy M.: Lew, orzeł czy kot. "Businessman" 1993 nr 2.
  5. Parkinson C.N.: Marketing. Poznań 1992, s. 61.
  6. Włodarczyk K.: Marketing w przewozach kolejowych. Praca magisterska. Wrocław 1995 (maszynopis), s. 84.
  7. Wojtasik L.: Zarys psychologii propagandy. Warszawa 1973, s. 74.
  8. Zemler Z.: Public relations - kreowanie reputacji firmy. Warszawa 1992, s. 63.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu