BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knecht Damian
Title
Badania panelowe sprzedaży artykułów pochodzenia rolnego w sklepach spożywczych
Panel Research on the Results of Agricultural Articles Sale Activation in Grocer's Shop
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (4), 1996, nr 738, s. 117-124
Keyword
Handel produktami rolnymi, Analiza sprzedaży, Badania konsumenckie
Agricultural trade, Sales analysis, Consumer research
Note
summ.
Company
Społem
Abstract
Przedstawiono rolę informacji rynkowych w kierowaniu handlem, badania panelowe konsumentów indywidualnych, metody badań panelowych rynku odbiorców instytucjonalnych, a także pokazano jak wykorzystywać te metody badań na przykładzie PSS "Społem".

The theme of the article is how to use methods of panel market research. In the article there are also presented the results of using this research in practice.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu