BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomątowski Stanisław (Wydział Zarządzania)
Title
Kierunki zmian wielkości i struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw w okresie prywatyzacji
Directions of Change in the Size and Structure of Companies' Assets and Liabilities in the Course of Their Privatization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 489, s. 105-113
Keyword
Pasywa, Ocena przedsiębiorstwa prywatyzowanego, Aktywa, Analiza ekonomiczna
Liabilities, Assessment of privatized companies, Assets, Economic analysis
Note
summ.
Abstract
Zmiany wielkości i relacji ekonomicznych w okresie prywatyzacji przedsiębiorstw spowodowane są zachodzącymi w strukturze aktywów i pasywów. W artykule zaprezentowano analizę i ocenę zmian ich wielkości i struktury. Zaproponowano także sposób dokonywania analizy oraz wyceny tych zmian w charakterystycznych etapach prywatyzacji.

The paper presents a method of analysis and assessment of the changes in the size and structure of the assets and liabilities of state-owned companies in the course of their privatization. The results of such an analysis and assessment become the basis not only of the specification of the effects of the shifts in the value of the various items belonging to the category of assets and liabilities for the material, economic and financial situation of privatized companies and of their value - but, also, for an assessment of the impact that the process of privatization has on those changes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu