BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salerno-Kochan Marek (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach
Introducing the Quality System According to the ISO Standards, Series 9000, into Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 494, s. 41-53, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Normy ISO 9000, Certyfikat jakości
Quality management, ISO 9000, Certificate of quality
Note
summ.
Abstract
Omówiono wdrażanie systemu jakości w przedsiębiorstwach. Na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 23 przedsiębiorstwach, przeanalizowano trudności jakie występują we wdrażaniu tych systemów.

Till the end of August 1995, in Poland, the certifying units from various countries, the Polish Testing and Certifying Centre included, granted 91 certificates to 64 enterprises. That number does not seem to be especially great, and the duration of the certifying process, which in the case of the enterprises studied by the author is about 35 months on average, is certainly too long. Basing on the studies carried out at 23 enterprises one can conclude that the chief reasons for delaying the introduction of the quality system according to the ISO standards, series 9000, are: too small or too late interest of governing bodies in the problem of quality system certification, the carried on restructurization of enterprises, financial difficulties, lack of experience in introducing quality systems, improper understanding of the ISO standards, series 9000, fear of the introduction of the system in general, difficulties in documenting the quality system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ABC, Serwis Informacyjny Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Akredytacja - Badania - Certyfikacja, 7(7), 29 listopada 1994.
 2. Berdowski J.B., Organizacja i wdrażanie systemu badań i certyfikacji, Mat II. Sympozjum . Klubu Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk 1995, 3.
 3. European Quality, Standardy i kacestvo, 1994, nr 8, 19.
 4. ISO 9000-1: 1994; Quality Management and Quality Assurance Standards. Part 1: Guide, lines for Selection and Use.
 5. ISO 9001:1994: Quality Systems. Model for Quality Assurance in Design, Development. Production, Installation and Servicing.
 6. ISO 9002:1994: Quality Systems. Model for Quality Assurance in Production, Installation and Servicing.
 7. ISO 9003:1994: Quality Systems. Model for Quality Assurance in Final Inspection and Test.
 8. Kanholm L, ISO 9000 bez tajemnic. Interpretacja wymagań, Biuletyn CBJW, Jakość -Badania - Certyfikacja, 1993, nr l.
 9. Kwiatkowski S., Maciejewska N., Obserwacje dotyczące wprowadzenia systemów jakości w firmach uczestniczących w Programie Promocji Jakości MPiH, Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, UJ, PF ISO 9000, WIE, Kraków 1995, 58.
 10. Norma PN-EN 29000:1993. Normy zarządzania jakością i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i zastosowania.
 11. Norma PN-EN 29001:1993. Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.
 12. Norma PN-EN 29002:1993. Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji i instalowaniu.
 13. Norma PN-EN 29003:1993. Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych.
 14. Norma PN-EN 29004:1993. Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne.
 15. Norma PN-EN 28402: Jakość. Terminologia.
 16. Peciakowski E., Pierwszy etap nowelizacji norm serii ISO 9000 (wyd. 1994), Biuletyn Informacyjny, Polskie Forum ISO 9000, 1(11), styczeń 1995.
 17. Postanowienie nr 3 Rady ds. Badań i Certyfikacji z dnia 6 VI 1994 r., w sprawie szczegółowego trybu certyfikacji wyrobów, PCBC, Warszawa 1994.
 18. Postanowienie nr 10 Rady ds. Badań i Certyfikacji z dnia 31 III 1995 r., w sprawie szczegółowego trybu badań i certyfikacji, PCBC, Warszawa 1995.
 19. Salerno-Kochan M., Certyfikacja systemów jakości według norm ISO serii 9000 w Polsce, poster na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Optymalizacja Jakości Wyrobów", WT AE, Kraków 20-21 IX 1995 (komunikat w materiałach konferencji), AE, Kraków 1995, 140.
 20. Skrzypek E., Adaptacja systemu jakości według norm ISO 9000 w polskich przedsiębiorstwach. Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, UJ, PF ISO 9000, WIE, Kraków 1995, 35.
 21. Tkaczyk S., Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Problemy występujące podczas procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w krajowych przedsiębiorstwach. Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, UJ, PF ISO 9000, WIE, Kraków 1995, 51.
 22. Ustawa z dn. 3 IV 1993 r. O badaniach i Certyfikacji, Dz.U. nr 55, poz. 250.
 23. Vision 2000: A Strategy for International Standards Implementation in the Quality Arena During 1990s, opracowanie grupy ISO/TC/176.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu