BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stobiecka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kryteria oceny jakości wyrobów w świetle metody QFD
Criteria of Product Quality Assessment in the Light of the QFD Method
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 494, s. 17-29, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Jakość wyrobów, Badanie jakości, Sensoryczny profil produktu, Konsumencka ocena jakości, Segmentacja rynku, Metoda QFD (Quality Function Deployment)
Quality of product, Quality research, Sensory profile of the product, Consumers' quality assessment, Market segmentation, Quality Function Deployment (QFD) method
Note
summ.
Abstract
Ze względu na to, że braki jakościowe mają swoją przyczynę już w fazie opracowywania koncepcji produktu, autorka proponuje stworzenie "sensorycznego profilu produktu", który będzie miernikiem jego konsumenckiej użyteczności. W fazie planowania i rozwoju produktu konieczna jest ciągła kontrola jakości wyrobu. Dla tego celu najodpowiedniejsza - zdaniem autorki - jest metoda QFD. Metoda ta składa się z pewnej liczby diagramów, transformujacych wymagania klienta do poszczególnych faz rozwoju produktu. W artykule opisano najistotniejszy z tych diagramów - "Dom jakości" i zaproponowano kolejne etapy jego realizacji.

Under the conditions of growing competition, the introduction into enterprises of modern management methods becomes a factor of strategic importance. The promotion of Total Quality Management and the methods which enable the planning and realization of projects in an orderly way, is a matter of special weight. Quality Function Deployment is a method that is strongly orientated towards a direct user and team work. It also enables a reduction in general costs. As the literature lacks the algorithm of a procedure which makes it possible to fill up the matrix of relations being the basis of the first diagram of the QFD (House of Quality) method, the author proposes a solution to that problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. IV, Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, praca zbiorowa pod redakcją Z. Gostkowskiego i J. Lutyńskiego, Ossolineum, Wrocław 1972.
 2. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. V, Studia pilotażowe i analizy weryfikacyjne, praca zbiorowa pod redakcją Z. Gostkowskiego i J. Lutyńskiego, Ossolineum, Wro¬cław 1975.
 3. Badania marketingowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Warszawa-Kraków, Canadian Consortium of Management Schools, AE, Kraków 1992.
 4. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 5. Fehlersammlung und -analyse (FSA), "Qualität und Zuverlässigkeit" 1991, nr 4.
 6. FSA. Ein Baustein im Qualitäts - Information - Netz. QUEEN, Kistner Messtechnik, 1990, 105/09.
 7. Guzek K., Człowiek, technologia, wzorce - warunki jakości, "Problemy Jakości" 1987, nr 3.
 8. Hausen J.R., The House of Quality. Unconditional Quality. A Harvard Business Review, 1991.
 9. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, maszynopis, Kraków 1994.
 10. Jakość i certyfikacja w gospodarce wolnorynkowej, Materiały konferencyjne CBJW, Popowo 1992.
 11. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1991.
 12. Kowalczyk J., Metoda Taguchi. Optymalizacja parametrów i charakterystyk jakościowych produktów i procesów, "Problemy Jakości" 1993, nr 3.
 13. Krottmaier J., Taguchi, Shainin - Stein der Weisen? "Qualität und Zuverlässigkeit" 1991, nr 2.
 14. Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Ossolineum, Wrocław 1984.
 15. Peciakowski E., Narzędzia jakości, "Problemy Jakości" 1992, nr 4.
 16. Podręcznik ankietera, Z. Gostkowski (red.), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, Łódź 1972.
 17. Rommerskirch W., Qualitätssicherung in der Produktplanungs- und -entwicklungsphase, "Qualität und Zuverlässigkeit" 1991, nr 1.
 18. Schöler H.R., Quality Function Deployment. VDI 1990, nr 11.
 19. Schuler W., FMEA: Das "Geheimnis" der ersten beiden Spalten, "Qualität und Zuverlässigkeit" 1991, nr 8.
 20. Schuler W., Das große Was- Wie-Spiel. Teil l. "Qualität und Zuverlässigkeit" 1992, nr 12.
 21. Schuler W., Das große Was-Wie-Spiel. Teil 2. "Qualität und Zuverlässigkeit" 1993, nr 1.
 22. Schuler W., Das große Was- Wie-Spiel. Teil 3. "Qualität und Zuverlässigkeit" 1993, nr 2.
 23. Schultz H., Hahner W., Modifizierte FMEA als Instrument der Produktentwicklung, "Qualität und Zuverlässigkeit" 1991, nr 8.
 24. Stobiecka J., Zapewnianie jakości w fazie planowania produktu i jego opracowywania. Materiały seminarium nt. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
 25. Stobiecka J., Metody ustalania kryteriów oceny jakości towarów, rozprawa doktorska, Kraków 1994.
 26. Stockinger K., FMEA - metodyczna analiza możliwych błędów, "Problemy Jakości" 1990, nr 6.
 27. Taguchi G., Clausing D., Robust Quality. Unconditional Quality. A Harvard Business Review,1991.
 28. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, K. Lutyńska, A.P. Wejland (red.), Ossolineum, Wrocław 1983.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu