BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypek Mieczysław (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Drogi rozwiązywania problemu opakowań z uwzględnieniem postulatów ekologicznych
Ways of Resolving the Problem of Packaging Taking Into Account Ecological Demands
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 494, s. 5-16, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Opakowalnictwo, Opakowania ekologiczne, Recykling, Składowiska odpadów, Termiczne unieszkodliwianie odpadów
Packaging science, Ecological wrapping, Recycling, Landfill sites, Thermal waste neutralisation
Note
summ.
Abstract
Stale zwiększająca się ilość opakowań towarów stanowi nasilające się zagrożenie dla środowiska naturalnego. Autor przedstawia problematykę racjonalnego gospodarowania tego rodzaju odpadami omawiając: udział w obrocie opakowań wielokrotnego użytku, zaplecze recyklingowe, segregację zużytych opakowań, termiczne unieszkodliwianie opakowań nie nadających się do przerobienia, lokowanie zużytych opakowań na wysypiskach.

The author discusses the reasons and ecological effects of a violent, especially in the second half of this century, increase in the number of packaging materials, and the introduction of a new type of package. When searching for the methods of resolving the growing ecological problems in the packaging industry one should take into account actions that could increase and rationalize the participation in goods traffic of re-use packages, ogranize and improve the collection of empties, their segregation included, develop a recycling background for packaging materials, establish a system of modern incinerating plants and waste dumps that meet the present requirements. The mentioned directions of action are discussed and the priorities in that domain are indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barycz R., Skrzypek M., Wiedeńska spalarnia śmieci Spittelau, "Logistyka" 1995, nr 4.
 2. Das Abfallwirtschaftsgesetz, Wien BGBI, Nr 325/1990, zmiany - BGBI, 715/1992.
 3. Grochowalski A., Problemy z dioksynami podczas spalania śmieci komunalnych, "Ekopartner" 1993, nr 12.
 4. Grundke G., Fast 12% sind Entsorgungskosten, "Papier + Kunststoff-Verarbeiter 1994", nr 3.
 5. Grundke G., Mehrwegverpackungen - Fortschritte, Probleme, Perspektiven. 7. Leipziger Verpackungsseminar, Leipzig 1994.
 6. Hauer W., Vogel G., Ökologischer und ökonomischer Vergleich des Einsatzes von Mehr-weg-Pfand-Glasflaschen und von Verbundkartons für 1,0 Liter Trinkmilch. WU - Schriftenreihe Umweltschutz und Ressourcenökonomie, Wien 1991.
 7. Jakowski S., Czy można spalać zużyte opakowania? "Przegląd Papierniczy" 1995, nr 3.
 8. Jansen R., Umweltgerechte Verpackungssysteme - Vermeidung und Verwetung von Verpackungsabfallen, VDI - Berichte 1991, nr 899.
 9. Korytkowski J., Aktualny stan prac nad ustawą o odpadach. referat na seminarium "Zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych", COBRO, Warszawa 14 IX 1994.
 10. Korzeniowski A., Skrzypek M., Bilanse ekologiczne opakowań, "Logistyka" 1994, nr 3.
 11. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologia a problemy opakowalnictwa, "Opakowanie" 1993, nr 5.
 12. Skrzypek M., Problematyka opakowalnictwa w świetle logistyki, "Problemy Magazywania i Transportu" 1992, Zeszyt specjalny.
 13. Skrzypek M., Proekologiczne regulacje prawne w Niemczech i w Austrii oraz ustawy dotyczące opakowalnictwa, referat na sympozjum "Eko-Opakowania", SPP-ICP, Łódź-Arturówek 23-24 III 1995.
 14. Ustawa o odpadach. Projekt, marzec 1995 r. (maszynopis powielany).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu