BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Stanisław
Title
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa przemyskiego
Institutional Conditions of Restructuring of the Province of Przemyśl
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 496, s. 55-66
Keyword
Restrukturyzacja gospodarki, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój regionalny
Economic restructuring, Institutional support of entrepreneurship, Regional development
Note
summ.
Abstract
Autor scharakteryzował gospodarkę województwa przemyskiego, obiektywne i subiektywne bariery restrukturyzacji, rolę i wpływ różnych instytucji zajmujących się restrukturyzacją gospodarki w tym województwie, osiągnięcia i niepowodzenia, spodziewane efekty.

The paper constitutes an indication of institutional conditions involved in the restructuring and development of the Przemyśl Province. The author makes an attempt to analyze the current status of restructuring processes in the Province and proceeds to formulate an assumption about the impact that the institutional framework exert on the speed and direction of structural changes in the Province. The intitutional framework in operation in the Province has been estimated to be of a rudimentary and formal character. The author voices an opinion that the very lack of an effective institutional framework is the single most important element hampering the effective course of the process of restructuring and development of the Przemyśl Province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu