BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorynia Marian, Otta Wiesław
Title
Kształtowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek posocjalistycznych
Development of International Competitiveness of Enterprises and Post-socialist Economies
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 241, s. 25-54
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Globalizacja gospodarki, Strategia konkurencji, Modele zjawisk konkurencyjnych, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza
Economy competitiveness, International competitiveness, Economic globalization, Competition strategy, Competition models, Competitive advantage, Enterprise competitiveness, Economic policy
Note
summ.
Abstract
Autorzy przedstawili przesłanki pogłębiania się internacjonalizacji stosunków konkurencyjnych w gospodarce, czynniki kształtujące charakter i natężenie konkurencji, bariery konkurencyjności przedsiębiorstw postsocjalistycznych i metody budowania konkurencyjności w skali narodowej i w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednią politykę gospodarczą.

Post-socialist enterprises and economies which participate in the intemational division of labour function under more and more fierce international competition. Specific premises ot the internationalisation result from the opening of post-socialist economies, liquidation of CMEA and attempts to intergrate with the European Union. At the same time there is a noticeable universal tendency towards a progressive globalisation of economic life, favoured by undertakings whose aim is to liberalise the international economic co-operation. Success on the competitive international market depends on the ability to create competitive advantage. The creation of competitive advantage can be referred both to an enterprise and to national economies. Certain competitive strategies are carried out at the enterprise level, whereas national competitive policies are led at the state level. There are numerous barriers to competitiveness in the post-socialist economies. The aim of competitive strategies of post-socialist enterprises is to overcome these barriers. This can be achieved by corrective programmes. Activities at the enterprise level should be accompanied by supportive measures at the state level which form the concept of a national competitive policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu