BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łabno Zbigniew
Title
Środowisko chronione prawnie według ustawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej
The Legally Protected Environment According to the Legislation of Poland and the European Community
Source
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1995, T. 18, s. 170-176
Keyword
Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Prawo WE
Environmental protection, Environmental law, European Community law
Note
summ.
Abstract
Autor porównał dotyczące ochrony środowiska prawo Unii Europejskiej (Konwencja o przedmiocie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niebezpiecznego oddziaływania na środowisko) z różnej rangi polskimi aktami prawnymi, w których poruszono zagadnienie ochrony środowiska.

The Polish law has no uniform right concerning environmental protection as it results from the character of a notion of legally protected environment in the meaning of the Environment Protection and Shaping Act of 3lst January 1980. Germany and Austria have also a similar situation. A differentiated situation existed in the Italian law until 1986. Then new regulations were introduced which decidedly excluded existence of a uniform right concerning environmental protection; we can talk however, about actio popularis limited to the state authorities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-412X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu