BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina
Title
Rozmiary i struktura zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 1997, nr 2, s. 59-75
Keyword
Zewnętrzne finansowanie gospodarki, Zadłużenie zagraniczne
External financing of the economy, Foreign debt
Note
Zsfg.
Country
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstract
Przedstawiono rozmiary, dynamikę i strukturę (dług krótkoterminowy i długoterminowy) zadłużenia zagranicznego krajów Trzeciego Świata w latach 1970-1994.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-7799
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu