BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Teresa (Wydział Ekonomii)
Title
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950)
Poles in Germany after World War Two (1945-1950)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 460, s. 85-93
Keyword
Emigracja, Repatriacja
Emigration, Repatriation
Note
summ.
Company
Międzynarodowa Organizacja Uchodźców
International Refugee Organization (IRO)
Abstract
W artykule omówiono sytuację 2 milionów Polaków, którzy w końcowej fazie wojny znaleźli się na terenie Niemiec i Austrii. W 1946 r. powstała Międzynarodowa Oranizacja Uchodźców (International Refugee Organisation - IRO). W latach 1947-1951 z pomocą IRO znalazło nowe kraje zamieszkania 357 372 polskich uchodźców.

After the Second World War millions of Poles stayed abroad. They stayed in Western Europe and were apprehensive of the changes that had taken place in Poland: Poland had been freed from the Nazi occupation by the Red Army and remained under the influence of the USSR. For this reason most of them delayed their return to Poland. In 1946 the International Organization (IRO) was founded which helped the Polish emigrants to resettle to various countries in the world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bryant A., Triumph in the West 1943-1946. Based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshal The Viscount Alanbrooke London 1959.
 2. Kersten K., Kształtowanie stosunków ludnościowych w: Polska Ludowa 1944-1950, Warszawa 1974.
 3. Kersten K., Przemiany struktury narodowościowej Polski po II wojnie światowej. Geneza i wyniki "Kwartalnik Historyczny" 1969, nr 2.
 4. Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (studium historyczne), Wrocław 1974.
 5. Kersten K., Repatriacja Polaków z b. Rzeszy Niemieckiej po II wojnie światowej cz. II 1946-1950 "Polska Ludowa. Materiały i Studia", t. VII, 1968.
 6. Kopański S., Wspomnienia wojenne. Londyn 1972.
 7. Łokaj B., Likwidacja Polskich Sil Zbrojnych "Zeszyty Historyczne" Paryż 1976 z. 35.
 8. Łuczak C., Przemieszczenia ludności z Polski podczas drugiej wojny światowej w: Emigracja z ziem polskich wczasach nowożytnych i najnowszych, Warszawa 1984.
 9. Nowakowski Z., Jesień i wiosna ludów. Londyn 1946.
 10. Pilch A., Zgórniak M., Emigracja po drugiej wojnie światowej w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, Warszawa 1984.
 11. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, Londyn 1947.nr 7.
 12. Smith A., "Churchills deutsche armee" Bergisch Gladbach cyt. Za: "Der Spiegel" 9 X 1978 Nr 41 s. 49-57.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu