BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaczek Wanda M.
Title
Aktywna polityka przestrzenna miasta i jej instrumenty
The Activity Urban Spatial Policy and Its Tools
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 14, s. 75-95, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Gospodarka miasta, Planowanie przestrzenne miasta
Spatial economy, Spatial policy, Urban economy, Town spatial planning
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem artykułu jest próba uporządkowania pojęć związanych z gospodarką przestrzenną oraz wskazanie możliwych do wykorzystania środków i instrumentów aktywnej polityki przestrzennej miasta. W drugiej części artykułu podejmuje się próbę oceny realizowanej w latach dziewięćdziesiątych polityki przestrzennej Poznania. (fragment z tekstu)

The paper characterizes concepts connected with spatial economy as well as means and instruments of active urban spatial policy. In the second part an attempt is made to appraise the spatial policy implemented in Poznań in the 1990s. (M.N.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu