BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sachs Jeffrey, Lipton David
Title
Polska reforma gospodarcza
Polish Economic Reform
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 393, s. 103-122
Keyword
Kryzys gospodarczy, Gospodarka socjalistyczna, Gospodarka scentralizowana, Reformy gospodarcze, Kryzys zadłużeniowy, Gospodarka rynkowa, Pomoc gospodarcza, Plan Balcerowicza, Ocena programu reformowania gospodarki, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Economic crisis, Socialist economy, Centralized economy, Economic reforms, Indebtedness crisis, Market economy, Economic assistance, Balcerowicz Plan, Evaluation of the economic reform program, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Autorzy, doradcy ekonomiczni "Solidarności", dokonują analizy polskiego programu gospodarczego, dotychczasowych rezultatów, przewidywanych trudności oraz próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie z tych doświadczeń wynikają nauki dla innych postkomunistycznych krajów. Opisano również te formy pomocy ze strony zachodnich rządów, które najefektywniej służyłyby wsparciu transformacji polskiej gospodarki z nakazowej w rynkową.

The article of D. Lipton and J. Sachs is a synthetic description of the assumptions of the Polish economic reform, started on January 1,1990, and the effects of "Balcerowicz's plan" in the first months of its realization. The internal (economic and social) and external (foreign debts) dependencies, being a result of the above 40 years' communist rule, are also outlined. The authors of the article state that the Polish reform realized under the guidance of Leszek Balcerowicz is, considering the post-communist countries, the first non-simulated and consistent attempt at the transition to the free market economy. The first results of the economic reform are considered satisfactory (Sachs and Lipton are of the opinion that the disadvantages of the reform, with regard to cosumers, are exagerrated) but in the months and years to come Polish government may encounter a lot of obstacles, such as resistance to privatization or a claim for protectionist actions. The indispensable condition of Polans's success - say the authors - is the assistance of the West, both in the sphere of finance and know-how. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lipton D., Sachs J., Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, "Brookings Papers on Economic Activity" 1991, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu