BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deskur Aleksander
Title
Polityka parkingowa w Poznaniu : Informacja
Car Parking Policy in Poznań
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 13), 1996, z. 47, s. 33-52
Keyword
Polityka przestrzenna, Polityka transportowa, Polityka komunikacyjna, Transport samochodowy, Ograniczenie natężenia ruchu
Spatial policy, Transport policy, Communication policy, Motor transport, Traffic calming
Note
summ., streszcz., Zsfg., załączniki
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Treść opracowania dotyczy formułowania polityki transportowej Poznania w zakresie prakowania. Zagadnienie to, scharakteryzowano na podstawie wybranych fragmentów dokumentów Rady Miejskiej w Poznaniu oraz materiałów przygotowanych do dyskusji nad projektem RM w sprawie zasad realizacji polityki transportowej w Poznaniu. Materiały te dotyczą m.in. podstawowych zasad polityki parkingowej i jej roli w funkcjonowaniu miasta oraz instrumentów realizacji.

The problem of formulating the car parking policy in Poznań is presented in the paper. The problem is described in details by selected parts of documentation prepared by the Municipality and documents for discussion over the municipality project about realization the transport policy in Poznań. There are defined the basic rules of car parking policy and its role in whole town performance, necessary activities, responsibility and the instrument of its execution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu