BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarska Elena
Title
Kierunki rozwojowe ruchu ludności na obszarze Bratysława-Wiedeń
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 671, s. 153-160
Issue title
Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych
Keyword
Migracja ludności, Turystyka handlowa
Population migration, Trade tourism
Abstract
Celem badań było nie tylko ilościowe określenie intensywności ruchu ludności na obszarze Bratysława-Wiedeń, ale i zbadanie tego ruchu pod względem: celu podróży, stopnia wykształcenia, struktury wiekowej, użytego środka transportu, wykorzystanego przejścia granicznego. Wszystkie wyniki przeanalizowano również pod względem płci.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu