BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Felicyta
Title
Przemiany ustrojowo-systemowe a kształtowanie infrastruktury w regionach
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 671, s. 137-147
Issue title
Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych
Keyword
Infrastruktura społeczno-gospodarcza, Rozwój gospodarczy regionów, Polityka regionalna, Przekształcenia własnościowe
Socio-economic infrastructure, Economic development of regions, Regional policy, Ownership transformations
Country
Euroregion Nysa
Abstract
Autorka przedstawia refleksje na temat kierunków rozwiązań systemowych w dziedzinie kształtowania infrastruktury w procesie odbudowy gospodarki rynkowej w Polsce, przy wyeksponowaniu roli, jaką infrastruktura spełnia w gospodarce i polityce regionalnej. Zdaniem autorki kształtowanie infrastruktury powinno pozostać sferą działalności organów publicznych: rządu i samorządu terytorialnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barlik E.: Usługi komunalne w Polsce. Jak sprywatyzować obowiązki gminy? "Rzeczpospolita" 1993 nr 21. Dodatek "Ekonomia i Rynek".
  2. Borowiec J.: Regionalne zróżnicowanie infrastruktury w Polsce. Wrocław: AE 1990 (maszynopis).
  3. Polityka regionalna w warunkach gospodarki tynkowej. Wrocław: Ossolineum 1992, s. 109.
  4. Polityka regionalna. W: Polityka ekonomiczna. Red. B. Winiarski. Wrocław: AE 1992.
  5. Winiarska F.: Problemy programowania kompleksowego rozwoju infrastruktury w układzie przestrzennym. Wrocław: AБ 1975, s. 44-46. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 67.
  6. Winiarska F.: Relacje między sferą produkcji a infrastrukturą - synteza wyników badań (opracowanie w ramach grupy tematycznej 10.01.11). Wrocław: AH 1990 (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu