BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieniążek-Dyląg Renata (Wydział Zarządzania)
Title
Wycena kosztów, aktywów i zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu w ewidencji księgowej pracodawcy (na przykładzie standardów obowiązujących w USA)
Valuation of Costs, Assets and Liabilities Connected with Fixed-Payment Pension Schemes In Employers' Books (as Exemplified by US Standards)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 504, s. 57-65, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Rachunkowość finansowa, Świadczenia pracownicze, Koszty pracy, Ewidencja księgowa
Pension funds, Financial accounting, Employee benefits, Labour costs, Accounting records
Note
summ.
Abstract
Posługując się przykładowymi zasadami obowiązującymi w USA, przedstawiono zasady ewidencji księgowej (prowadzonej u pracodawcy) aktywów, pasywów, kosztów świadczeń z dodatkowych programów emerytalnych.

The author of the paper characterizes certain accounting issues related to fixed-payment pension schemes fully financed by employers. Relying on US solutions, the author presents issues pertaining to the calculation of such basic values as the cost of the project and its liabilities and assets as seen from the point of view of the employer's accounting perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. FASB Statement No. 87 [1985], "Employer's Accounting for Pensions", Stamford: Financial Accounting Standards Board.
  2. FASB Statement No. 88 [1986], "Employer's Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and Termination Benefits", Stamford: Financial Accounting Standards Board.
  3. Lucas T.S., Hollowell B.A. [1986], Pension Accounting: The Liability Question, Journal of Accountancy, nr 10.
  4. Pieniążek R. [1994], Wybrane zagadnienia rachunkowości programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 467.
  5. Smith J.M., Skousen K.F. [1987], Intermediate Accounting, South-Western Publ. Co., Cincinnati, Ohio.
  6. Wiktorow A. [1995], Prawa nabyte i oczekiwane, "Życie Gospodarcze" nr 50.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu