BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toborek-Mazur Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą konsolidacji pełnej
Consolidation of Financial Reports Applying Full Consolidation Method
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 504, s. 39-55, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Bilans skonsolidowany
Consolidated financial statements, Consolidation of financial statements, Consolidated balance sheet
Note
summ.
Abstract
Podstawowym kryterium wyboru metody konsolidacji sprawozdań finansowych jest stopień powiązania jednostki kontrolującej z jednostką zależną. W artykule przedstawiono metody i zasady sporządzania sprawozdań finansowych i konsolidację metodą pełną, ustalanie wartości kapitału własnego w bilansie skonsolidowanym, wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją oraz wyeliminowanie zysków i strat na operacjach wewnętrznych.

The paper deals with methods of consolidation of financial reports on the basis of legal regulation which have been in force in Poland since 1995. The main purpose of consolidation consists in the presentation of strengths of a capital group which consists of a dominant entity and other entities which depend on it to constitute "a whole". According to the provisions of the accounting law the consolidation of financial reports can be conducted in Poland applying the method of full consolidation or method of ownership rights. The criterion which is decisive in the course of selection of either method depends on the relationship of the subordinate entity and the dominant entity. Full consolidation method is applicable in cases when the dominant entity controls the subordinate entity completely. Consolidation carried out using the ownership rights method is applicable in the case of affiliated entities or in cases when the other method cannot be applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobija M. [1995], Holdingi i ich sprawozdania finansowe, "Rachunkowość" nr 3.
  2. Helin A. [1995], Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  3. Ignatowski R. [1995], Konsolidacja sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  4. Litwińczuk H. [1995], Prawo bilansowe, KIK, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż, banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych [1995] z 14 VI 1995 r., Dz.U. nr 71, poz. 355.
  6. Sawicki K., Kiziukiewicz T., Palka M. [1995], Rachunkowość jednostek od 1995 r., PWN, Warszawa.
  7. Simons H., Larrenbroch W.E. [1968], Advanced Accounting, South Western Co. Chicago.
  8. Ustawa o rachunkowości [1994] z 29 IX 1994 r., Dz.U. nr 121.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu