BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania)
Title
Koncepcje pomiarowe i podstawowe zasady rachunkowości finansowej w relacji do ustawy
Concepts of Measurement and Basic Rules of Financial Accounting Compared to Accounting Law
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 504, s. 17-29, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Zasady rachunkowości, Rachunkowość w warunkach inflacji, Ustawa o rachunkowości, Rachunkowość memoriałowa
Financial accounting, Financial statements, Accounting principles, Accounting during inflation, Accounting Act, Accrual accounting
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest prezentacja koncepcji i celów rachunkowości finansowej. Przedstawiono cele sprawozdania finansowego i ramowe koncepcje pomiarowe zdolności zarobkowania firmy, typ rachunkowości accrual accounting, teoretyczne koncepcje systemów rachunkowości finansowej i zbiór jej podstawowych zasad, poświęcając szczególną uwagę zasadzie kosztu historycznego w aspekcie inflacji, a także niektóre postanowienia Ustawy o rachunkowości dotyczące zobowiązań i należności.

The introduction of the accounting law is an element of the process of Poland's integration with the European Union and an expression of Poland's readiness to adjust its accounting system to the directives binding on the Union. It shows that consideration is given to Western standards, including Anglo-Saxon ones. Part of the solutions consists in the concepts of measurement and basic accounting rules which constitute the general framework for financial accounting and which set forth the methodology of measurements used in various accounting systems. Integration is by no means an automatic process as inflation is one of the reasons which cause considerable differences and serious problems of interpretation of the results provided by the accounting systems. The paper puts forward a thesis that the principle of historical cost is in fact tantamount to maintaining historical exchange value. Adoption of such interpretation allows for the revaluation of fixed assets, a practice which in fact is followed, as is in contradiction to the narrow simplistic contents of the principle in question. But the new interpretation gives rise to new problems because it is imperative to establish the historical trend of exchange value. The author suggests to use the process of exponential smoothing employing a smoothing parameter dependent on the anticipated level of inflation to establish the price used to record the value of fixed assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Anthony R.N. [1989], Reece J.S., Accounting: Text and Cases, 8-th ed., International ed., IRWIN Homewood, Illinois.
  2. Belkaoui A.R. [1993], Accounting Theory, The Dyrden Press, III ed.
  3. Dobiją M. [1995], Rachunkowość a inflacja. Identyfikacja problemów i stosowanych rozwiązań, Centrum Rachunkowości i Finansów, Skierniewice, "Ekspert" nr 1-2.
  4. Dziuba-Burczyk A. [1995], Dyrektywy Unii Europejskiej a podstawy prawne polskiej rachunkowości, AD Meritum, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, półrocznik wiosna-lato, Kraków, nr 1.
  5. Fedak Z. [1994], Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, Rachunkowość, Zeszyt specjalny, Warszawa.
  6. Glautier M.W., Underdown B. [1991], Accounting Theory and Practice, Pitman, IV ed., London.
  7. Ijiri Y. [1976], The Price-Level Restatement and Its Dual Interpretation, The Accounting Review, April, nr 2.
  8. International Accounting Standards, 1990, LOC Graphic Services, Hertfordshire 1989.
  9. Lim S., Sunder S. [1991 ], Efficiency of Asset Valuation Rules Under Price Movement and Measurement Errors, The Accounting Review, vol. 66, nr 4.
  10. Lisiecka-Zając B. [1994], Sprawozdania finansowe jednostki, Rachunkowość, Zeszyt specjalny, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu