BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta (Wydział Finansów), Świechowska Aneta (Wydział Zarządzania)
Title
Koncepcja zrównoważonego rozwoju i rachunkowość (ankieta badawcza)
Concept of Sustainable Development vs Accounting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 504, s. 67-87, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Wzrost ekologicznie zrównoważony, Świadomość ekologiczna, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów
Sustainable development, Ecological awareness, Financial accounting, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród przedsiębiorców zachodnich i porównawczo w małej grupie - polskich - dotyczących koncepcji zrównoważonego ekologicznie rozwoju i roli rachunku kosztów z tym związanych.

In the course of surveys conducted in Western Europe including some commissioned by the UN attempts have been made to employ accounting to achieve sustainable development. The Research Centre for Social and Ecological Accounting of Dundee University, Scotland has done research into "sustainable development vs accounting". A proposal put forward to implement the survey also in Polish companies at first on a narrow "pilot" scale can provide motivation for broader observation of the ecological awareness of Polish businesses. The initial look at the approach of Polish managers to the role of accounting during the implementation of the concept of sustainable development has turned out to be of interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budnikowski A. [1994], Ekonomia i środowisko, "Ekonomia i Środowisko" nr 1(4).
 2. Burzym E. [1993], Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 401.
 3. Butler D., Frosst C., Macve R. [1992], Environmental Reporting [w:] Student Financial Reporting 1991-1992, A Guide to UK Reporting for Accountancy Students, The Institute of Chartered Accountants in England & Wales.
 4. Daly H.E. [1990], Sustainable Development from Concept and Theory Toward Operational Principles, "Population and Development Review" nr 16.
 5. Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji [1986], Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego, t. III, UJ, Kraków.
 6. Fiedor B. [1993], Koncepcja "stałego rozwoju" (sustainable development) [w:] Środowiskowe bariery rozwoju gospodarczego, a przemiany strukturalne w Polsce, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 9.
 7. Gray R. [1993], Accounting for the Environment, ACCA, Paul Chapman Publ. Ltd., London.
 8. Gray R., Bebbington J. [1994], Sustainable Development and Accounting: Incentives and Disincentives for the Adoption of Sustainability by Transnational Corporations, Dundee Discus- sin Papers in Accountancy & Business Finance, University of Dundee, CSEAR, November.
 9. Kozłowski S. [1993], Ekorozwój w gminie, Materiały informacyjne do przygotowania programu ekorozwoju gminy. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Białystok-Kraków.
 10. Kozłowski S. [1992], Koncepcja ekorozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa [w:] Działalność gospodarcza, a ochrona środowiska przyrodniczego, Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok.
 11. Łojewski S. [1995], Ekonomia środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 12. Maunders K.T., Burnett R.L. [1991], Accounting and Ecological Crisis, "Accounting Auditing & Accountability" nr 4.
 13. Nasza wspólna przyszłość [1991], Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa.
 14. Nowicki M. [1993], Strategia ekorozwoju Polski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 15. Owen D. [1992], Green Reporting, Chapman & Hall, London.
 16. Polityka ekologiczna w okresie transformacji gospodarczej w Polsce [1994], S. Czaja, B. Fiedor, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, TiR, Wrocław.
 17. Stępień M. [1993], Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Warszawa, nr 23.
 18. Stępień M. [1995], Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Warszawa, nr 33.
 19. Świechowska A. [1995], Auditing ekologiczny kompleksowym narzędziem zarządzania i kontroli zewnętrznej działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 456.
 20. The Pearce Report [w:] The Accountant's Task as a Friend to the Earth [1990], R. Gray, Accountancy, June.
 21. Thompson S., Therivel R. [1991], Environmental Auditing, School of Biological and Molecular Sciences, and Planning, Oxford Polytechnic, Working Paper, nr 130.
 22. Winpenny J.T. [1995], Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 23. Żylicz T. [1993], Polska polityka ochrony środowiska z punktu widzenia ekonomisty, "Ekonomia i Środowisko" nr 1(3).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu