BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziuba-Burczyk Alicja (Wydział Zarządzania)
Title
Analiza progowa jako kryterium wyboru formy opodatkowania
Tax Band Analysis as Criterion of Selection of Taxation Form
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 504, s. 107-117, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analiza progowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Karta podatkowa, Forma opodatkowania
Threshold analysis, Individual income tax, Tax card, Form of taxation
Note
summ.
Abstract
W pracy podjęto próbę analizy progowej, określenia wielkości krytycznych, przy wyborze najkorzystniejszego sposobu opodatkowania działalności gospodarczej.

The paper is an attempt at analyzing tax bands which would lead to the adoption of the best form of taxation that is to a minimization of income tax. The review focuses on small businesses run, by natural persons or partnership. On the basis of the conducted research a procedure has been worked out to produce the desired result. The procedure is based on the formula of critical points which may be used in an analytical or graphic mode. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobija M. [1994], Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa.
  2. Dziuba-Burczyk A. [1995], Rachunkowość podatkowa, PSB, Kraków.
  3. Dziuba-Burczyk A. [1996], Zeszyty Naukowe PSB, Kraków, nr 1.
  4. Kiziukiewicz T. [1995], Ryczałt ewidencjonowany w latach 1995 r., Ekspert, Wrocław.
  5. Kulicki J. [1995], Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, SeZaM, Warszawa.
  6. Markowski W. [1995], ABC small businessu, MARCUS, Łódź.
  7. Modzelewski W. [1996], "Doradca Podatnika" nr 10.
  8. Sokołowski J. [1995], Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu