BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej Piotr
Title
Kierunki i uwarunkowania zmian organizacji gospodarstw rolniczych (wybrane aspekty)
Directions and Determinants Changes of Farm Organisation (Select Aspects)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 15-19, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Struktura agrarna
Agriculture, Arable farm, Rural development, Agrarian structure
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono wybrane zagadnienia przemian w organizacji gospodarstw rolniczych, jakie czekają polskie rolnictwo w procesie dostosowania do wymogów gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską, aby zapewnić jej konkurencyjność i rentowność.

In this report are introduced conditions of changes the organisation of agricultural farms, which are related with solving problems of production structure, adaptation of farms equipment, transformations of area structure farms, level of intensity, quality of agricultural production, unions of farming producers, agricultural extension and dissemination of knowledge. Solutions in these spheres belong to basic factors, which will decide about degree adaptations of agriculture to existing conditions of economy farm and to beings competitive in the face producers from other countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Frenkel I. (1997): Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. SGGW, Warszawa.
  3. Makarski S. (1998): Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. UMCS, Lublin.
  4. Pfefferli S. (2000): Gospodarstwa rolnicze w Szwajcarii - aktualna organizacja i tendencje zmian. [W:] Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce. SGGW, Warszawa, 141-166.
  5. Pudełkiewicz E. (1998): Spółdzielczość wiejska. CIM, Warszawa.
  6. Steffen G. (2000): Wielkość i organizacja gospodarstw rolniczych w Niemczech - ich siła, ekonomiczne i społeczne granice rozwoju gospodarki rynkowej. [W:] Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw..., op. cit., 123-140.
  7. Wiatrak A. P. (1995): Środki i sposoby rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2, 26-36.
  8. Wiatrak A. P. (1998): Potrzeby tworzenia i doskonalenia systemu doradztwa rolniczego w Polsce. [W:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie. CDiEwR, Poznań, 11-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu