BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Zofia
Title
Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem wobec wyzwań XXI wieku
The Direction of Changes in Management of Enterprise in the Face of Challenges in XXI Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 20-24, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Agrobiznes, Przedsiębiorstwo rodzinne
Agriculture, Enterprise management, Agrobusiness, Family-owned business
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena działalności grupy gospodarstw rodzinnych, połączonych w jedno większe przedsiębiorstwo agrobiznesowe, głównie z punktu widzenia kierunków zmian przyjmowanych w zarządzaniu. Informacje o przedsiębiorstwie, zmianach dokonywanych w zarządzaniu i osiąganych wynikach, uzyskano w drodze wywiadu sterowanego od właścicieli przedsiębiorstwa oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie niektórymi procesami produkcyjnymi (wylęgarnia piskląt, chów brojlerów, rynki zbytu, jakość produktów uzyskiwanych w rzeźni).

The development of contemporary economy depends on processes of integration with European Union Countries and globalisation of world economy, which introduce changes in management of enterprises also in agricultural production and in grocery industry. The characteristics of directions of changes in management of enterprises were made on base of data from vertical integrated enterprises which concern with production of poultry, processing and selling products generated in processing plant of poultry. The changes gave effect of improving slaughter effectivity, shorting broiler production cycle and achieved better financial results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cholewicka-Goździk K. (1996): Marketing w agrobiznesie. CIM, Warszawa, s. 169-170.
  2. Duda J. (2000): Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej. Mat. Konf. pt: "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie". Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 482.
  3. Gołębiowski T. (1994): Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa, 47-49.
  4. Halicka E., Rejman K. (2001): Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską-tworzenie grup producentów rolnych. Mat. Konf.: "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską". SGGW Warszawa, 39-40.
  5. Krzyżanowska K. (2001): Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczych zachowań rolników działających w grupach producenckich. Mat. Konf.: "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską". SGGW, Warszawa, 76-77.
  6. Nowacki W. (1998): Efektywność ekonomiczno-organizacyjna działalności prowadzonej przez gospodarstwa zrzeszone w marketingowych grupach producentów (na przykładzie branży ziemniaczanej). V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wrocław - Polanica Zdrój - Praga s.252 -259.
  7. Tomczak F. (2000): Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa a konkluzje dla Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom II, Zeszyt l, 14, 20, 21.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu