BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sznajder Michał, Sułkowska Alina
Title
Ewolucja liczby gospodarstw mlecznych w świecie
The Evolution in the Number of Dairy Farms in the World
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 37-41
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Mleko
Agriculture, Arable farm, Milk production, Dairy industry, Milk
Note
summ.
Abstract
W rozwiniętych krajach świata od połowy lat 60 XX wieku, następował gwałtowny spadek liczby gospodarstw mlecznych. Natomiast w krajach biednych liczba gospodarstw mlecznych nawet wzrosła. Najgwałtowniejszy spadek obserwowano w latach 1970-1990. W latach 90-tych wciąż występował spadek liczby gospodarstw, lecz tempo spadku znacznie zmniejszyło się. W artykule zaprezentowano zmianę liczby gospodarstw mlecznych w wielu krajach świata oraz przyczyny jego spadku.

In the most developed countries the number of dairy farms decries sharpie in sixties. On the other hand in poor countries the number of dairy farms have increase in that time. The most dramatic decries in the number of dairy farms have occurred in seventies and eighties. In nineties decries of dairy farms have been continue but the ratio of the decries have stabilised. In the paper the evolution in number of dairy farms in many countries are presented as well as the reason of the decries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu