BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław
Title
Wpływ informacji rynkowej na zarządzanie gospodarstwem rolnym
Influence of Market Information on Management with Farming Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 94-98, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Informacja rynkowa
Arable farm management, Agriculture, Arable farm, Rural development, Market information
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie gospodarstwem rolnym wymaga podejmowania ciągłych decyzji związanych z zakupem środków produkcji oraz sprzedażą płodów rolnych. Opracowanie pokazuje, w jakim stopniu informacja rynkowa jest wykorzystywana w procesach zachodzących w gospodarstwie rolnym.

Correct working of farming will demand from owner of undertaking of right productive decision. This is rightness dependent on from utilizations of information about existing situation on market. Economic decisions have to take into account fact of long cycle of production in agriculture, and competition of foreign products. In conditioners of market economies formatting one should take care for reliability of information, her protection, treating her as especially esteemed value, permitting to avoid defective or of too risky decision. One should under line f act, that without acquaintances of economic occurrences is not possible practically no activity productive, and to cognitive aim serves market information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dyka S., Sackiewicz S. (1978): Handlowa obsługa rolnictwa. PWE, Warszawa, 20.
  2. Makarski S., Grzybek M. (1997): Marketing w gospodarce żywnościowej. AR, Kraków, 77-78.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu