BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacki Piotr, Gaca Paweł
Title
Procesy koncentracji kapitałowej i organizacyjnej branży mięsnej na przykładzie grupy kapitałowej Sokołów S.A.
The Processes of Capital and Organizational Concentration in Meat Branch. Basing Upon the Capital Group "Sokolow" S.A.
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 63-66, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Agrobiznes, Przemysł spożywczy, Przemysł mięsny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rynek kapitałowy, Fuzje i przejęcia, Grupa kapitałowa
Agrobusiness, Food industry, Meat industry, Enterprise management, Capital market, Mergers and acquisitions, Capital group
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzono analizę procesu podnoszenia wartości rynkowej przedsiębiorstw agrobiznesu przez procesy konsolidacji na rynku kapitałowym w aspekcie tworzenia się obecnie grupy kapitałowej Sokołów S.A.

Transformation of economic system in Poland made it necessary for enterprise to create the new approach for management especially taking into account its capital. The growing competition forces efficiency improvement in using of economic resources. The main reason for enterprises to join is tendency to enterprise market value maximalization. Such an enterprise is called the fusion. If the value of joined enterprises is greater than the sum of single enterprises value before the fusion, there is a positive synergetic effect. And such a fusion is an effective one. The basal synergy sources can be operational and financial enterprise cooperation. The operational cooperation regards to economics scale, market power and an opportunity of monopolistic price fixing, efficiency increase, cost reduction etc. The effects of financial cooperation are the results of tax -profits and capital cost reducing. The aim of elaboration is making an analysis of market value increasing process regarding to agribusiness enterprises bv consolidation processes on capital market in the aspect of Sokolow S.A. capital group creating. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Almanach spółek giełdowych (2000): Wyd. Parkiet, Warszawa.
  2. Duraj J. (1996): Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa.
  3. Frąckowiak W. (1998): Fuzje i przejęcia. PWE, Warszawa.
  4. Karwowska R. (1998): Przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego. Nasz rynek kapitałowy, nr 10, Wyd. Penetrator, Kraków.
  5. Kubiec I. (1999): Przemysł mięsny. Nasz rynek kapitałowy, nr 11, Wyd. Penetrator, Kraków.
  6. Leat P., Kupiec B. (1997): Konkurencyjność polskiego sektora rolno- spożywczego. Przemysł spożywczy, nr 6.
  7. Prospekty emisyjne Sokołów S.A.
  8. Romanowska M. (1998): Grupy kapitałowe w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa.
  9. Urban R. (1997): Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego. Przemysł spożywczy, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu