BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Iwona, Wigier Marek
Title
Innowacyjność polskiego przemysłu spożywczego
Innovativeness of Polish Food Industry
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 58-62, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Rolnictwo, Innowacyjność, Rozwój przemysłu, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurowanie na rynkach branżowych, Konkurowanie na rynkach globalnych
Food industry, Agriculture, Innovative character, Industry development, Industrial enterprises, Enterprise development, Enterprise competitiveness, Competitiveness of products, Competing in global markets
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym warunkiem wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego jest rozwój działalności innowacyjnej. W artykule przedstawiono uwagi ogólne na temat innowacyjności, aktualny stan konkurencyjności przemysłu spożywczego i poziom działalności innowacyjnej w tym sektorze. Wskazano na innowacyjne opóźnienia w przemyśle spożywczym i potrzebę ich likwidacji.

The development of innovative activities is considered as a basic factor of the improvement in competitiveness of Polish food industry. The paper concerns common remarks on innovativeness, current competitiveness of Polish food industry and the level of innovative activities here. The lags in this respect and the need to phase them out were pointed in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Niedbalska G., Wiszniewski (1998): Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996. Studia i Analizy Statystyczne. GUS, Warszawa.
  2. Oslo M. (1996): OECD. Paryż (wersja polska, robocza).
  3. Penc J. (1999): Innowacje i zmiany w firmie. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Przemysłu (2000): GUS, Warszawa, 244.
  5. Urban R. (red.) (2000): Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna. PFPŻ, IERJGŻ, Warszawa, 115-122.
  6. Wiszniewski W. (1999): Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Instytut Organizacji i Zarządzania "ORGMASZ", Warszawa, 51.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu