BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan, Łowicka Anna
Title
Zachowania przedsiębiorstw agrobiznesu wobec wyzwań gospodarki rynkowej
Agribusiness Behaviour in Face of Market Economy Challenge
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 52-57, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Agrobiznes, Przemysł spożywczy, Przemysł mleczarski, Przemysł przetwórstwa rolnego, Spółdzielczość, Spółdzielczość mleczarska, Spółdzielczość rolnicza, Gospodarka rynkowa, Restrukturyzacja spółdzielczości, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia organizacyjne
Agrobusiness, Food industry, Dairy industry, Agricultural processing industry, Cooperative movement, Cooperative creameries, Agricultural cooperation, Market economy, Restructuring of co-operatives, Restructuring of enterprises, Organisational transformation
Note
summ.
Abstract
Przedstwiono wpływ zmian sytuacji zewnętrznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw agrobiznesu. Przeanalizowano sytuację oraz działania podjęte przez trzy różne przedsiębiorstwa, stanowiące odpowiedź na wyzwania gospodarki rynkowej.

The authors' prepared an analyse of adjustment to the market conditions of agribusiness firms connected with production, trade and service. It was stated, that the change was very deep, particularly the level of employment and worth of property decreased. The relationship between the worth of circulating and fix capital was improved. In the research was find that deeper adjustment process was connected with better economic situation of firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gola M. (1999): Transformacja gospodarcza w Polsce i w Czechach w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Exporter.pl.
  2. Makarski S. (2000): Procesy dostosowawcze przemysłu rolno-spożywczego do wymagań rynku. Roczniki Naukowe SERIA, tom II, zeszyt l, 64-68.
  3. Urban R. (2000): Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna, IERiGŻ, Warszawa, 75-81.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu