BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruchniewicz Andrzej
Title
Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw spożywczych
Rationale for Restructuring of Food Industry Enterprises
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 47-51, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja przedsiębiorstwa, Przemysł spożywczy
Restructuring of enterprises, Enterprise development, Enterprise management, Enterprise organisation, Food industry
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wyszczególnienie i przedstawienie głównych przyczyn powodujących restrukturyzację przedsiębiorstw działających w przemyśle spożywczym.

Firm 's restructuring means complex changes in its performance, which are aimed at efficiency improvement. There are direct and indirect reasons for restructuring. Generally, two reasons are of direct character, namely poor economic and financial results of the enterprise and its comprehensive deterioration. Indirect reasons may be divided into two groups: external and internal ones. Amongst most important external determinants of company's restructuring we can find the following: the change in domestic demand for food products, falling foreign demand, privatization and growing competition. Insufficient investments as well as firm s acquisitions and mergers represent internal incentives for restructuring. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chechelski P., Morkis G. (1997): Specjalizacja i koncentracja w przemyśle spożywczym. IER1GŻ, Warszawa.
  2. Drożdż J., Urban R. (1999): Analiza ekonomiczno-finansowa wyników przemysłu spożywczego w latach 1992- 1998. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Koźmiński A., Obłój K. (1989): Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa.
  4. Nalepka A. (1998): Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków.
  5. Sapijaszka Z. (1996): Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. WN PWN, Warszawa.
  6. Szymanowski W. (1996): Podstawowe problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Przemyśl Spożywczy, nr 3.
  7. Weston J. E, Copeland T. E. (1992): Managerial Finance. The Dryden Press A Harcourt Brace Jovonovich College Publisher, New York.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu