BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaręba Piotr
Title
Szanse rozojowe gospodarstw rolniczych
Development Chances of Polish Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 83-88, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Dochody rolnicze, Struktura agrarna
Agriculture, Rural development, Farm household income, Agrarian structure
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rok 1990 zapoczątkował proces transformacji gospodarki planowanej do wolnorynkowej. Gospodarstwa rolnicze w Polsce znalazły się w trudnej sytuacji, dochody uzyskiwane zaczęły zmniejszać się. Z badań wynikało, że ok. 30 procent gospodarstw ma szansę przetrwania i rozwoju, natomiast minimalna powierzchnia gospodarstw umożliwiająca ich rozój to 20 ha użytków rolnych.

In the 1990 the process of transformation from central plan economics to free market economics has began in Poland. Polish farms found themselves in difficult situation. Profits from farms were not enough to let them outlast. Thats why part of people had to look for different jobs. In this publication it was showed the situation of farms in community Sokoły. Results of research are that about 30% of farms has chances of outlasting and developing, 40% does not have successor. The minimal area of farm that has profit comparable to different job then farming is 20 ha. Actually the help of government for farm could be guarantied prices. At that time polish agriculture will be comparable to the agriculture of European Union countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Małysz K. (1998): Rolnictwo - wieś - państwo. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowanie gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Rocznik Statystyczny GUS, 1999.
  4. Województwo podlaskie w 1998 roku, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 1999.
  5. Zaręba P. (1996): Możliwości rozwojowe gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu