BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarnecki Józef
Title
Rozwój małych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego na obszarach wiejskich (na przykładzie wybranych powiatów)
Development of Small Enterprises of Food Industry in Rural Areas (One the Basis Selected Discrits)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 79-82, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Agrobiznes, Przemysł spożywczy, Produkcja rolna, Przemysł przetwórstwa rolnego, Spółdzielczość, Spółdzielczość rolnicza, Gospodarka rynkowa, Restrukturyzacja spółdzielczości
Agrobusiness, Food industry, Agricultural production, Agricultural processing industry, Cooperative movement, Agricultural cooperation, Market economy, Restructuring of co-operatives
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego na obszarach wiejskich, uwzględniając ich liczbę, zatrudnienie, zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie. Doceniając znaczenie tego przetwórstwa na obszarach wiejskich odniesiono się do kwestii dalszego ich rozwoju.

The paper characterizes small enterprises of food industry in rural areas: number, employment, production, output capacity, their plans of future development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klodziński M. (1999): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
  2. Łącka I. (1999): Strategia niszy rynkowej małych firm mięsnych. Przemysł Spożywczy, nr 2, Warszawa.
  3. Sarnecki J. (1996): Przetwórstwo spożywcze na obszarach wiejskich. Agro-Serwis, nr 10, Warszawa.
  4. Szczepaniak I. (1994): Zakłady przemysłowe i rzemieślnicze na terenach wiejskich. lERiGŻ. Projekt badawczy nr 558219203 - Procesy dostosowawcze otoczenia rolnictwa do warunków rynkowych. Warszawa.
  5. Szczepaniak L, Wigier M. (2000): Małe i średnie przedsiębiorstwa przemyski spożywczego a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Zamość.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu