BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz, Wysokińska Aneta
Title
Strategia marketingowa produktu proekologicznego w Siedleckich Zakładach Drobiarskich SZD DROSED S.A.
Marketing Strategy for Ecological Product of Drosed S.A. Siedlce
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 67-71, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł mięsny, Strategia marketingowa, Strategia produktu, Jakość produktów żywnościowych, Ekologia, Ekoprodukt
Meat industry, Marketing strategy, Product strategy, Food quality, Ecology, Ecoproduct
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest próba oceny strategii marketingowej produktu ekologicznego- Certyfikowanego Regionalnego Kurczaka Podlaskiego - Siedleckich Zakładów Drobiarskich DROSED S.A. oraz ukazanie proekologicznego profilu tego produktu przez zachęcenie potencjalnego klienta do kupna produktów zdrowych i czystych ekologicznie.

High quality of products, which is determinate by the levels of quality and standarization of the agricultural raw goods used in production, is unimportant element of being competitive in the food market. The company use strategies which are, environment ally -friendly. As example we can uses DROSED which puts pressure on ecology. The main aim of the article is estimation of marketing strategy for ecological products. This article presents a proecological profile of this product. The client should buy only healthy and ecological food products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ansoff H.I. (1968): Corporate Strategy, London, 12-13.
  2. Kozłowski S. (1984): Gospodarka zasobami przyrody. PWN, Warszawa, 110-117.
  3. Oblój K. (1994): Strategie sukcesu firmy. PWE, Warszawa, 134-141.
  4. Penc J. (1994): Strategie zarządzania. PWN, Warszawa, 36-38.
  5. Porter M.E. (1992): Strategia konkurencji. PWE, Warszawa, 262-266.
  6. Westwood J. (1992): Marketing Plan. Businessman Press, Gdańsk, 272.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu