BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewska Barbara
Title
Tendencje zmian towarowości gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 1965-1999
Tendencies of Changes in Farms' Market Output in the Period 1965-1999
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 99-102, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany towarowości gospodarstw rolniczych w ostatnich 30 latach, analizując towarowość produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przestrzenny rozkład towarowości produkcji rolniczej w Polsce.

In the scientific description were shown the changes of farm"s market output during the years 1990-1999. It was shown by the analyzing the market output of the plant and animal productions and the spatial disposition of agricultural productions output in Poland. From the analysis, it appears that till 1990, there was regular increase of agricultural market output. On the other hand the "90 years were, in the initial stage, characterized of its decrease. This tendency was changed, at least, since 1996. The analysis of plant & animal productions market output during years 1965-1999 showed the growth of sales of these products till 1990. The market output of animales production was almost double higher than of the plants. This appeared mostly from the possibilities and needs of bigger utilization of plant"s products inside the farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gołębiewska B. (2000): Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie towarowości produkcji. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.
  2. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Noniewicz C. (1996): Rozwój gospodarki chłopskiej. Wyd. Filii UW w Białymstoku, Białystok.
  4. Roczniki Statystyczne GUS, 1970-1999, Warszawa.
  5. Strużek B. (l 966): Historia rolnictwa na ziemiach polskich na tle rozwoju rolnictwa w świecie, cz. I. Wyd. SGGW, Warszawa.
  6. Szemberg A. (1980): Rolnictwo indywidualne w latach siedemdziesiątych. Książka i Wiedza, Warszawa.
  7. Woś A. (1996): Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
  8. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 1995, 1996, 1997, 1998. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu