BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłowska Gabriela
Title
Stopień integracji gospodarstw rolniczych z rynkiem a efektywność gospodarowania w rolnictwie
The Degree of Family Farms Integration with Market Regarding the Effectiveness in Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 136-141, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Gospodarstwa chłopskie, Przedsiębiorstwo rodzinne, Otoczenie rolnictwa, Produktywność, Efektywność rolnictwa, Dochody rolnicze, Koszty produkcji, Gospodarka rynkowa
Agriculture, Arable farm, Farm households, Family-owned business, Agriculture environment, Productivity, Efficiency in agriculture, Farm household income, Production costs, Market economy
Note
summ.
Abstract
Omówiono, czy na obecnym etapie rozwoju przejawia się racjonalizująca funkcja rynku w stosunku do rolnictwa oraz czy systemy gospodarowania, wyniki produkcyjne, a także efektywność wykorzystania nakładów w gospodarstwach rodzinnych zależą od stopnia otwartości gospodarstw na kontakty z otoczeniem.

In the societies dominated by market economy, the self-sufficient farms or the ones with high yield of marketable agricultural produce face more difficulties to ensure reproduction. Have the polish farms gained the above mentioned border? How do the farm contacts with market influence the production systems, effectiveness and returns from agriculture? Do the market extort the decrease of unit production cost at present level of transformation? In the elaboration one tries to answer the above mentioned questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klank L. (1994): Procesy dostosowawcze rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej. Wieś i Rolnictwo nr 2.
  2. Klepacki B. (1997): Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych. Wieś i Rolnictwo nr 2.
  3. Ostrowski L. ( 1996): Procesy dostosowawcze do rynku w gospodarstwach większych obszarowo. Postępy Nauk Rolniczych nr 3.
  4. Praca zbiorowa, Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe Studium Porównawcze. IRWiR PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu