BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzieża Grzegorz
Title
Perspektywy rozwoju mechanizacji gospodarstw rolnych współpracujących z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego
Perspectives of Mechanization of Farms Co-Operated with Food Processing Plants
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 131-135, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Jakość produkcji
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Production quality
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie poziomu i struktury inwestycji mechanizacyjnych gospodarstw rolnych współpracujących z przedsiębiorstwem przetwórczym. Badania empiryczne wykonano w 2001 r. w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Źródłem danych były opinie rolników uzyskane metodą ankietową według wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Uzyskano dane z 76 gospodarstw rolnych stanowiących całą populację gospodarstw, które zawarły jednoroczne umowy kontraktacyjne z wybranym przedsiębiorstwem. Przeprowadzono również wywiady z zarządzającymi pięcioma przedsiębiorstwami przemysłu rolno-spożywczego zlokalizowanymi na terenie województwa.

An essential reason limiting or stopping farm machinery restitution is a weak financial situation of most of the farms. A bad economical situation often results in not adjusted quality of offered products to increasing consumer requirements. Limited possibilities of purchase of modern technical means causes new production technology introduction and in effect, decreasing quality of offered raw material. Hence, it is a reason of weakens of the farm competitiveness and the factor limited production activities at strong foodstuffs markets. Such situation is not convenient f or agricultural producers in a view of near accession of Poland to the EU when Polish producers will be forced to face challenges resulted in competition with the EU producers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hunek T. (1993): Szanse i zagrożenia dla wsi i rolnictwa w świetle stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6/93, s. 3-13.
  2. Kapusta F. (2000): Rola integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Zamość, Z3, T2, s. 23-29.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998. GUS, Warszawa, 1999.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu