BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Snarski Sławomir Jerzy
Title
Zmiany efektywności czynników produkcji gospodarstw rolniczych wspomaganych kredytem preferencyjnym
Changes in Effectiveness of Production Factors in Farms Supported by Preferential Credit
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 108-112, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Kredyt rolny, Potencjał rolnictwa, Rozwój rolnictwa, Dochody rolnicze
Agriculture, Arable farm, Agricultural credit, Farming potential, Rural development, Farm household income
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano związek pomiędzy preferencyjnym kredytowaniem gospodarstw rolniczych, a efektywnością czynników produkcji w tych gospodarstwach. Przeprowadzone badania empiryczne pokazały zmiany w efektywności czynników produkcji. Gospodarstwa wykazywały się zróżnicowaną dynamiką zmian efektywności w zależności od obranego kierunku produkcji.

The article presents the relationship between preferential credit available to farms and effectiveness of production factors in those farms. Empirical research conducted in farms supported by preferential credit has shown changes in effectiveness of production factors. The farms responded with a different degree of effectiveness change depending on their agricultural production profile. Stimulating farm development and modernisation through preferential credit has proven to be reasonable and significantly improved their economic and financial results. Due to very low capital accumulation in those farms only external financial support could result in needed pro-effective change.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klepacki B. (1997): Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. SGGW, Warszawa.
  2. Snarski S. (2000): Ekonomiczna efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych prowadzących produkcję w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarki żywnościowej. Zeszyty naukowe SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 41, 83-92.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu