BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian, Nawrocki Tomasz
Title
Wpływ preferencyjnych kredytów inwestycyjnych "Młody Rolnik" na potencjał wytwórczy indywidualnych gospodarstw rolniczych
Preferential Credits "Young Farmer" Effects on Individual Farms Potential of Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 103-107
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Kredyt rolny, Kredyt inwestycyjny, Potencjał rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Agricultural credit, Investment loans, Farming potential
Note
summ.
Abstract
Rolnicze preferencyjne kredyty inwestycyjne wpływają na kształtowanie się potencjału produkcyjnego indywidualnych gospodarstw rolniczych korzystających z tych kredytów. Jednak zakres ich oddziaływania jest zróżnicowany w zależności od wielkości kwot, a także od przeznaczenia udzielonych kredytów.

Preferential credits " Young Famer" effect on individual farms potential of production was different. Among investigated farms, the most profitable changes were noticed in the biggest farms. There were comparatively high amount of given credits and their utylization was more rational in those farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu