BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska-Kayzer Dorota
Title
Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne rolników indywidualnych
Influence Factors on Investment Decisions of Polish Private Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 122-126, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie, Indywidualne gospodarstwa rolne, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Rural development, Investments in agriculture, Individual arable farms, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę określenia czynników wpływających na decyzje inwestycyjne rolników indywidualnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że na decyzje o realizacji inwestycji w gospodarstwie rolnym wpływ mają: wielkość gospodarstwa, intensywność organizacji produkcji, opinia rolnika na temat perspektywy prowadzenia gospodarstwa jako działalności podstawowej, trudności wynikające z braku kapitału własnego, korzystanie z obrotowych kredytów preferencyjnych oraz region.

The investments are the economy inputs which are made for creating and increasing existing productive potentials [Was 1996]. Investments are realised in the way of chose, on which a lot of factors influence. So in this paper the trial of identification of factors influencing on investment decision of private farmers was undertook. Provided researches showed that for investment decision in farms very important are: farm size, intensity of production organisation, farmer's opinion on troubles with the lack of own capital, using the preferential circulating credits and also region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chow G. С. (1995): Ekonornetria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 307-311.
  2. KowalakZ. (1983): Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 8-9.
  3. Nowak E. (1998): Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady. Prognozowanie w gospodarce. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa, 139-144.
  4. Praca zbiorowa pod redakcją Cyrsona E. (1997): Kompendium wiedzy o gospodarce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 256-257.
  5. Woś A, (1996): Agrobiznes - makroekonomika. Tom 1. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu