BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spiak Jan
Title
Poziom wydajności czynników produkcji a efektywność finansowa przedsiębiorstw rolniczych
The Level Efficiency of Production Factors and Financial Effectivity of Agricultural Enterprices
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 117-121, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Produktywność, Efektywność rolnictwa, Struktura produkcji rolniczej, Efektywność finansowa
Agriculture, Arable farm, Rural development, Productivity, Efficiency in agriculture, Agricultural production structure, Financial efficiency
Note
summ.
Abstract
W artykule porównano stopień zgodności zmian produktywności zasobów z uzyskanymi efektami finansowymi przedsiębiorstw rolniczych w latach 1996-1998. Przedmiotem analizy były trzy jednoosobowe spółki AWRSP o dominującym kierunku: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz gospodarstwo wielostronne. W oparciu o metodę analizy porównawczej przedstawiono zmiany poziomu i struktury wyposażenia w zasoby oraz ich produktywności, a także struktury produkcji i efektów finansowych gospodarstw.

Target of researches was comparison of formation of productiveness of supplies of the ground, of work and fortune with financial effects one-man company A WRSP about different directions of production. Passed comparative analysis of farming farms in years 1996 - 1998 showed, that farms Gr and Gz enlargement of productiveness of supplies with exception of farm many-sided, in which one made a note diminution their productiveness. This problem found partial confirmation in obtained financial results by farms about direction vegetable and many-sided. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Praca zbiorowa pod red. Wosia A. (1996): Agrobiznes, mikroekonomika. Tom 2. Wyd. Key-text, Warszawa.
  2. Bednarski L. (1999): Analiza finansowa przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, wyd. 4.
  3. Leopold A., Ziętara W. (1999): Piąta lista. Życie Gospodarcze nr 39/227.
  4. Leopold A., Ziętara W. (2000): Czołówka polskich gospodarzy. Życie Gospodarcze nr 44/284.
  5. Guzewicz W., Kulawik J., Osuch D. (1999): Jak powstał ranking. Życie Gospodarcze nr 39/227.
  6. Guzewicz W., Zdzieborska M., Żarska A. (1999): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu