BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc Justyna
Title
Szacowanie kosztu kapitału własnego jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa w XXI wieku
The Estimating the Cost of Own Capitals' also the Background Opinion Financial Condition the Enterprice in the XXI Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 146-151, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rynek kapitałowy, Koszty w przedsiębiorstwie, Kapitał przedsiębiorstwa
Enterprise management, Capital market, Costs in companies, Business capital
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano model wyceny dóbr kapitałowych oraz oszacowano koszt zaangażowania kapitałów własnych. Szczególną uwagę zwrócono na ryzyko finansowe, jako skutek wyboru źródeł finansowania działalności oraz podstawy określenia ratingu.

In that scientific description presented capital asset pricing model and valued using it price engagement own capitals. It paid special attention to financial risk as a result choice of source financing activity and foundation qualifying voting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Duliniec A. (1998): Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Dziubiński T., Mysza S. (2000): Bezpośrednie i pośrednie czynniki kształtujące wielkość kapitału. [W:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. nauk. W. Krawczyk. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków-Zakopane.
  3. Iwin J., Franek S. (1998): Koszt kapitału z nie podzielonych zysków w przedsiębiorstwach branży budowlanej na przykładzie wybranych spółek publicznych. [W:] Finanse i bankowość - dźwignie wzrostu gospodarczego. Cz. II Rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin - Międzyzdroje.
  4. Komorowski J. (2000): Zagadnienie równowagi przedsiębiorstwa w procesie budżetowania. [W:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka red. nauk. W. Krawczyk. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków-Zakopane.
  5. "Ranking 300" za lata 1994-1999; "Nowe Życie Gospodarcze" Nr: 8/1996; 37/1996; 37/1997; 38/1998; 44/2000.
  6. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D. (1999): Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu