BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarka Sławomir
Title
Wpływ restrukturyzacji na sytuację finansową w jednoosobowych spółkach AWRSP
Impact of Restructuring on Financial Situation of Agriculture's Limited Liability Companies
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 157-161, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Bilans, Bilans przedsiębiorstwa, Rachunek wyników, Rachunek wyników przedsiębiorstwa
Agriculture, Enterprise management, Restructuring of enterprises, Balance sheet, Enterprise’s balance, Income statement, Enterprise's income statement
Note
summ.
Company
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency of the State Treasury
Abstract
Przedstawiono ocenę sytuacji finansowej jednoosobowych spółek AWRSP prowadzących działalność na terenie Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu. Są to tzw. spółki komercyjne, w których prowadzona jest typowa działalność produkcyjna. Przedsiębiorstwa te powstały w wyniku restrukturyzacji majątku przejętego do Zasobu SP z państwowych gospodarstw rolnych w oparciu o ustawę z 19 października 1991 r. "O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw".

The paper examines financial performance of enterprises operating in agriculture's limited liability companies in Wielkopolska region. During the five years under consideration, significant changes have occurred in the average size and structure of property s companies. The restructuring is caused either by the changes of company environment or internal crises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler Z. (2001): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa, 204-222.
  2. Guzewicz W, Zdzieborska M., Żarska A. (1998), (1999): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. IERiGŻ, Warszawa, 22-33.
  3. Jarka S. (1999): Efekty restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw rolniczych w latach dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo AE w Krakowie.
  4. Osuch D. (1999): Efektywność ekonomiczna zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw powstałych w oparciu o majątek Skarbu Państwa. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Porter M. E. (1998): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
  6. Ziętara W., Leopold A. (1995): Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. SGGW, 9-25.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu