BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka
Title
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich
The Role of Small and Medium Sized Enterprises of Development in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 176-179, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Small business, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę ilościową małych i średnich przedsiębiorstw. Główną uwagę zwrócono na warunki rozwoju firm na obszarach wiejskich. Podkreślono zalety i wady drobnej przedsiębiorczości.

The role of small and medium enterprises in the Polish economy has increased significantly in recent years. A large number of SMEs located in voivodships constituting the largest urban areas, with high dynamic of growth and often trying to compete on the international market. In turn, the region dominated by voivodships with a high share of agriculture is characterised by dominant small enterprises producing for the local market, and in particular oriented to meeting the needs of rural areas. The number affirms in Poland, in 1998 was about 2,7 million, but in rural communes about 426 thousands enterprises. The main barrier to the development of small firms is the lack of capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chrzan E. (2000): Udział małych i średnich przedsiębiorstw w restrukturyzacji obszarów wiejskich. [W:] Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku. Materiały konferencyjne, część I Częstochowa.
  2. Kłodziński M., Wilkin J. (1998): Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa.
  3. Niedzielski E. (1996): Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. [W:] Ekonomika i polityka rolna w procesie transformowania gospodarki. B. Kożuch (red.). Wyd. Filii UW w Białymstoku.
  4. Sawicka J. (2000): Drobna przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej. [W:] Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu