BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarska Alicja
Title
Źródła dochodów rodzin rolniczych prowadzących dodatkową działalność gospodarczą
Sources of Income in Farm Families whose Run a Supplementary Economic Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 171-175, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Agriculture, Arable farm, Farm household income
Note
summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia sytuację dochodową w 1999 roku 220 gospodarstw, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ukazuje zróżnicowanie poziomu i struktury dochodu osobistego w tychże gospodarstwach, w wyodrębnionych grupach dochodowych i obszarowych.

This work present income situation in 220 farms in 1999, which run a non-agricultural economic activity. Papers show level and structure of personal income in these farms in income and area groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (1998): Dochody rolnicze i polityka dochodowa jako składnik polityki rolnej. [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. SGGW. Warszawa.
  2. Gorzelak E. (1997): Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludności rolniczej w latach 1990-1997. Biuletyn Informacyjny. Wydanie Specjalne. Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
  3. Stańko S., Gralak A. (1997): Poziom, struktura i zróżnicowanie dochodu dyspozycyjnego ludności użytkującej gospodarstwa rolne w 1996 r. Biuletyn Informacyjny nr 7(73). Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
  4. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 1999. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Zegar J. S. (2000): Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu